Gedimų registravimas

Interneto tinklo gedimus prašome registruoti:

865960123

Sprendimai gedimų pašalinimui:

Tinklo plokštės įjungimas: netsh interface set interface „Local Area Connection“ enabled

Tinklo plokštės nustatymas į automatinius adresus: netsh int ip set address „Local Area Connection“ dhcp

arba wifi: netsh int ip set address „Wireless Network Connection“ dhcp

Tinklo nustatymų atnaujinimas: ipconfig /release, ipconfig /renew, ipconfig

Leave a Comment